Raport frankowy dla kancelarii i sądu

Wszystkie dane w jednym miejscu

Projuste umożliwia przygotowanie raportu pt.: „Analiza wykonywania umowy”. Przedstawia on wszystkie istotne parametry kredytu potrzebne w toku sprawie sądowej, a także przejrzystą tabelę wskazującą zdarzenia mające miejsce w okresie realizacji umowy. Poszczególne płatności dokonane przez klienta są pogrupowane w okresy miesięczne, a wypłaty banku zostały wyróżnione, co ułatwia ich percepcję. Poprzez wskazanie z jakiego kursu korzystał bank przeliczając daną płatność, można z łatwością wyodrębnić raty zapłacone bezpośrednio w CHF.

Sprawdź to, co dla Ciebie istotne

Raport składa się z kilku modułów. Jeżeli chcesz przeanalizować jedynie dane początkowe lub ustalić poziom wzbogacenia stron umowy – wybierz moduł „nieważność umowy”.

Jeżeli z kolei interesuje Cię porównanie rzeczywistej spłaty do tej, która byłaby należna w przypadku bezskuteczności indeksacji/denominacji – skorzystaj z pozostałych modułów ogólnych: „LIBOR + PLN”, LIBOR + NBP”, „WIBOR + PLN”, „KNF“.

Poszczególne moduły możesz łączyć (raport może zawierać wszystkie moduły), ukazując pełen wachlarz możliwości.

Odtwórz wideo

Tiffany Brown

Aromatiq Store – CEO & founder

Odtwórz wideo

Miriam Richardson

Jeckerson Lab – marketing manager

Odtwórz wideo

Tiffany Brown

Seven Media LTD – owner

Moduły

Raport składa się z sześciu modułów, które można ze sobą łączyć.

Nieważność umowy

„Nieważność umowy”

Moduł analizuje wysokość wszystkich dokonanych wypłat i spłat. Dane te mogą znaleźć zastosowanie podczas ustalania poziomu wzbogacenia stron.

LIBOR + PLN

„LIBOR + PLN”

Usunięcie z umowy klauzul odnoszących kwotę kredytu do waluty obcej, wpływa na wysokość rat i poziom zadłużenia kredytobiorcy. Różnicę tych wartości można ustalić dzięki modułowi LIBOR PLN.

LIBOR + NBP

„LIBOR + NBP”

Moduł dokonuje zmiany kursu po jakim przeliczana jest kwota kredytu (i kwota raty). Zamiast kursu banku stosowany jest kurs średni NBP. Dzięki temu dowiadujemy się jak wyglądałoby wykonanie umowy, gdyby bank dokonywał przeliczenia według tegoż kursu.

WIBOR + PLN

„WIBOR + PLN”

Pozwala na ustalenie jaki koszt poniósłby kredytobiorca, gdyby w tym samym czasie zaciągnął zwykły kredyt złotowy.

CKK + RRSO

„CKK + RRSO”

Pozwala na ustalenie prawidłowych wartości tych wskaźników dla danej umowy.

KNF

KNF

Pozwala na ustalenie konsekwencji zawarcia z bankiem ugody na warunkach zaproponowanych przez Prezesa KNF.
Wyboru właściwych modułów można dokonać w bardzo łatwy sposób – zaznaczając odpowiednie „check boxy” tuż przed wygenerowaniem raportu.

Przystępna forma

Raport został przygotowany w ten sposób, by pomimo przedstawiania wszystkich potrzebnych danych, jego odbiór był intuicyjny. Poszczególne części posiadają wyróżnienie kolorystyczne, raport posiada spis treści, a na jego końcu znajduje się podsumowanie umożliwiające szybkie ustalenie wniosków płynących z analizy.

Wstępna część raportu skupia się na przedstawieniu w jednym miejscu wszystkich danych umowy, które przydadzą się w toku sprawy sądowej. To znaczna oszczędność czasu – zbędne okaże się doraźne szukanie informacji w umowie, zaświadczeniu czy pozwie.

Jeśli chcesz sprawdzić jak wygląda nasz raport – pobierz jego wzór klikając poniżej.