Blog

Zmiana LIBOR na SARON

Na przełomie roku doszło do likwidacji wskaźnika LIBOR i zastąpienia go tzw. SARONem. Jak wpłynie to na kredyty powiązane z walutą? Dlaczego do takiej zmiany doszło, chociaż to nie oprocentowanie oparte na LIBORze było elementem kwestionowanym przez frankowiczów? Decyzja o wycofaniu LIBOR zapadła jeszcze w 2021 r. i została podjęta przez brytyjski organ nadzoru finansowego…

Read more

Ugody na warunkach KNF

Niektóre banki posiadające portfel kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim zdecydowały się w ostatnim czasie na zaproponowanie swoim klientom ugód w oparciu o warunki przedstawione przez Prezesa KNF. Warunki te polegają na zastosowaniu do kredytów „frankowych” oprocentowania opartego o stawkę referencyjną WIBOR oraz odpowiednią marżę. W związku z tym zaimplementowaliśmy w naszym systemie odpowiedni moduł liczący,…

Read more

Przedawnienie roszczeń frankowych

Dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich rok 2021 był przełomowym, jeśli chodzi o stanowisko TSUE wyjaśniającego niektóre kwestie w aktualnie toczących się w polskich sądach sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych. Najnowszy wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. precyzuje zagadnienia związane z przedawnieniem roszczeń, które działałyby na niekorzyść kredytobiorców. Czym są kredyty frankowe?…

Read more

Spłata kredytu bezpośrednio w walucie

Kredyt spłacany w CHF? Dla Projuste to nie problem. Program sam rozpoznaje, czy rata została zapłacona w walucie i automatycznie bierze to pod  uwagę. Wystarczy, że podasz informacje o spłacie w sposób zaprezentowany w zaświadczeniu  banku. Co oznacza dla frankowicza spłata kredytu bezpośrednio w walucie? Celem wprowadzonej w życie w 2011 roku tzw. ustawy antyspreedowej…

Read more

Ugoda z bankiem

W związku z dużą skalą pozwów frankowych oraz pozytywną dla konsumentów linią orzeczniczą, coraz więcej kredytobiorców otrzymuje od banku propozycje ugodowe. Są one składane zarówno w toku sprawy, jak i przed wytoczeniem powództwa. Na obu tych etapach, przed podjęciem negocjacji warto upewnić się co do stanu faktycznego. Jak wyglądałoby rozliczenie kredytu bez indeksacji? Czy byłby…

Read more

Sąd Najwyższy w Sprawach frankowych

Pomimo odroczenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane z walutą, ubiegły miesiąc przyniósł rozstrzygnięcia w niektórych aspektach tych sporów. Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w sprawie momentu, od którego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia w przypadku nieważności umowy. Do tej pory, niejednoznaczne poglądy praktyków mogły zachęcać kredytobiorców do…

Read more

Analizy roszczeń w sprawach frankowych – nowe rozwiązania

Jedną z możliwości rozstrzygnięcia sprawy o kredyt powiązany z walutą, obok unieważnienia umowy, jest jej tzw. „odfrankowienie”. Oznacza ono, że kredyt powinien zostać wykonany w taki sposób, jakby indeksacja/denominacja nigdy nie zostały zastrzeżone. Na czym polega “odfrankowienie” kredytu? Wymaga rozliczenia go jako złotowego, ale oprocentowanego według stawki referencyjnej LIBOR – zgodnie z postanowieniami umownymi. Różnica…

Read more