Walidacja i testy programu Projuste

Projuste zostało stworzone na bazie algorytmów i arkuszy kalkulacyjnych, z których od dawna korzystali analitycy danych i biegli sądowi. Z czasem narzędzia te były przez nich doskonalone tak, by odpowiadać różnym stanom faktycznym oraz uwzględnić odmienności wynikające z zasad stosowanych przez różne banki. Teraz, dzięki Projuste, te dokumenty zyskały nową, przystępną formę, wyposażoną w dodatkowe funkcjonalności.

 

Jedną z nich są tzw. kolumny kontrolne, które przed wygenerowaniem raportu pozwalają sprawdzić, czy wprowadzone z zaświadczenia dane odpowiadają symulacji stworzonej przez Projuste. W ten sposób łatwo wychwycisz ewentualne błędy przy przepisywaniu informacji z zaświadczenia lub umowy kredytowej.

Testy i walidacja

Program poddaliśmy szeroko zakrojonym testom. Do jego bazy wprowadziliśmy setki umów różnych banków, aby porównać je nie tylko z wyliczeniami analityków, ale także opiniami biegłych przygotowanymi w toku postępowania sądowego. Wynik? Dokładność programu wynosi około 99%* Różnice nie są jednak wywołane błędem Projuste, a raczej drobnymi odmiennościami w sposobie liczenia poszczególnych specjalistów.

Projuste zostało przygotowane przez zespół pracujący pod kierownictwem analityka, który od trzech lat zajmuje się wykonywaniem ekspertyz na potrzeby późniejszego procesu sądowego i robi to nadal – z bardzo dużą skutecznością.

*Różnica przy porównaniu wyników analizy, tzn. różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą przez kredytobiorcę, a kwotą która byłaby należna w przypadku usunięcia postanowień indeksacyjnych/denominacyjnych.

Jeżeli chcesz przekonać się o tym, czy Projuste spełnia swój cel utwórz konto na platformie.