1 czerwca, 2021

Sąd Najwyższy w Sprawach frankowych

Pomimo odroczenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane z walutą, ubiegły miesiąc przyniósł rozstrzygnięcia w niektórych aspektach tych sporów. Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w sprawie momentu, od którego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia w przypadku nieważności umowy. Do tej pory, niejednoznaczne poglądy praktyków mogły zachęcać kredytobiorców do…

Details