blog

Przedawnienie roszczeń frankowych

Dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich rok 2021 był przełomowym, jeśli chodzi o stanowisko TSUE wyjaśniającego niektóre kwestie w aktualnie toczących się w polskich sądach sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych. Najnowszy wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. precyzuje zagadnienia związane z przedawnieniem roszczeń, które działałyby na niekorzyść kredytobiorców. Czym są kredyty frankowe?…

Details

Spłata kredytu bezpośrednio w walucie

Kredyt spłacany w CHF? Dla Projuste to nie problem. Program sam rozpoznaje, czy rata została zapłacona w walucie i automatycznie bierze to pod  uwagę. Wystarczy, że podasz informacje o spłacie w sposób zaprezentowany w zaświadczeniu  banku. Co oznacza dla frankowicza spłata kredytu bezpośrednio w walucie? Celem wprowadzonej w życie w 2011 roku tzw. ustawy antyspreedowej…

Details

Ugoda z bankiem

W związku z dużą skalą pozwów frankowych oraz pozytywną dla konsumentów linią orzeczniczą, coraz więcej kredytobiorców otrzymuje od banku propozycje ugodowe. Są one składane zarówno w toku sprawy, jak i przed wytoczeniem powództwa. Na obu tych etapach, przed podjęciem negocjacji warto upewnić się co do stanu faktycznego. Jak wyglądałoby rozliczenie kredytu bez indeksacji? Czy byłby…

Details

Sąd Najwyższy w Sprawach frankowych

Pomimo odroczenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane z walutą, ubiegły miesiąc przyniósł rozstrzygnięcia w niektórych aspektach tych sporów. Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w sprawie momentu, od którego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia w przypadku nieważności umowy. Do tej pory, niejednoznaczne poglądy praktyków mogły zachęcać kredytobiorców do…

Details

Analizy roszczeń w sprawach frankowych – nowe rozwiązania

Jedną z możliwości rozstrzygnięcia sprawy o kredyt powiązany z walutą, obok unieważnienia umowy, jest jej tzw. „odfrankowienie”. Oznacza ono, że kredyt powinien zostać wykonany w taki sposób, jakby indeksacja/denominacja nigdy nie zostały zastrzeżone. Na czym polega “odfrankowienie” kredytu? Wymaga rozliczenia go jako złotowego, ale oprocentowanego według stawki referencyjnej LIBOR – zgodnie z postanowieniami umownymi. Różnica…

Details