Sąd Najwyższy w Sprawach frankowych

Pomimo odroczenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane z walutą, ubiegły miesiąc przyniósł rozstrzygnięcia w niektórych aspektach tych sporów. Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w sprawie momentu, od którego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia w przypadku nieważności umowy.

Do tej pory, niejednoznaczne poglądy praktyków mogły zachęcać kredytobiorców do ograniczania swoich roszczeń w związku z potencjalnym ich przedawnieniem. Pod znakiem zapytania stała też możliwość żądania przez bank zwrotu kwoty kredytu. Sąd Najwyższy dał jasny sygnał w tej sprawie – w sytuacji upadku umowy na skutek występowania w niej bezskutecznego postanowienia umownego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, z którą umowa staje się definitywnie bezskuteczna. Za taką chwilę uważa się oświadczenie konsumenta o braku zgody na niedozwolony warunek umowny.

Uważamy, że ta zasada jest właściwa także w przypadku „odfrankowienia” umowy, gdzie również dochodzi do bezskuteczności (tym razem jednak częściowej). Dzięki programowi Projuste możesz z łatwością dowiedzieć się, jaka byłaby wysokość roszczenia kredytobiorcy w takim wypadku.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Share this post

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent articles