Sąd Najwyższy w Sprawach frankowych

Pomimo odroczenia posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane z walutą, ubiegły miesiąc przyniósł rozstrzygnięcia w niektórych aspektach tych sporów. Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w sprawie momentu, od którego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia w przypadku nieważności umowy.

Do tej pory, niejednoznaczne poglądy praktyków mogły zachęcać kredytobiorców do ograniczania swoich roszczeń w związku z potencjalnym ich przedawnieniem. Pod znakiem zapytania stała też możliwość żądania przez bank zwrotu kwoty kredytu. Sąd Najwyższy dał jasny sygnał w tej sprawie – w sytuacji upadku umowy na skutek występowania w niej bezskutecznego postanowienia umownego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, z którą umowa staje się definitywnie bezskuteczna. Za taką chwilę uważa się oświadczenie konsumenta o braku zgody na niedozwolony warunek umowny.

Uważamy, że ta zasada jest właściwa także w przypadku „odfrankowienia” umowy, gdzie również dochodzi do bezskuteczności (tym razem jednak częściowej). Dzięki programowi Projuste możesz z łatwością dowiedzieć się, jaka byłaby wysokość roszczenia kredytobiorcy w takim wypadku.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Share this post

LinkedIn
Facebook
Twitter

Recent articles