28 stycznia, 2022

Ugody na warunkach KNF

Niektóre banki posiadające portfel kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim zdecydowały się w ostatnim czasie na zaproponowanie swoim klientom ugód w oparciu o warunki przedstawione przez Prezesa KNF. Warunki te polegają na zastosowaniu do kredytów „frankowych” oprocentowania opartego o stawkę referencyjną WIBOR oraz odpowiednią marżę. W związku z tym zaimplementowaliśmy w naszym systemie odpowiedni moduł liczący,…

Details