Ugody na warunkach KNF

Niektóre banki posiadające portfel kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim zdecydowały się w ostatnim czasie na zaproponowanie swoim klientom ugód w oparciu o warunki przedstawione przez Prezesa KNF. Warunki te polegają na zastosowaniu do kredytów „frankowych” oprocentowania opartego o stawkę referencyjną WIBOR oraz odpowiednią marżę. W związku z tym zaimplementowaliśmy w naszym systemie odpowiedni moduł liczący, który umożliwia zarówno szacunkowe jak i precyzyjne odtworzenie położenia tych kredytobiorców, którzy na taką ugodę się zdecydują.

Moduł jest już dostępny w naszym systemie, na takich samych zasadach jak pozostałe formy analizy.

Projuste to program umożliwiający precyzyjne ustalenie konsekwencji usunięcia klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji/denominacji w różnych wariantach. Jeżeli potrzebujesz wiarygodnego źródła informacji w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu!
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Share this post

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent articles