Ugody na warunkach KNF

Niektóre banki posiadające portfel kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim zdecydowały się w ostatnim czasie na zaproponowanie swoim klientom ugód w oparciu o warunki przedstawione przez Prezesa KNF. Warunki te polegają na zastosowaniu do kredytów „frankowych” oprocentowania opartego o stawkę referencyjną WIBOR oraz odpowiednią marżę. W związku z tym zaimplementowaliśmy w naszym systemie odpowiedni moduł liczący, który umożliwia zarówno szacunkowe jak i precyzyjne odtworzenie położenia tych kredytobiorców, którzy na taką ugodę się zdecydują.

Moduł jest już dostępny w naszym systemie, na takich samych zasadach jak pozostałe formy analizy.

Projuste to program umożliwiający precyzyjne ustalenie konsekwencji usunięcia klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji/denominacji w różnych wariantach. Jeżeli potrzebujesz wiarygodnego źródła informacji w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu!
LinkedIn
Facebook
Twitter

Share this post

LinkedIn
Facebook
Twitter

Recent articles